AliKoohi

AliKoohi

AliKoohi

کد قفل کردن Ctrl+U مشاهده سورس صفحه

اگر نمیخواهید عده ای سودجو هنگام وارد شده به وبلاگ یا سایت شما با فشردن کلید ها Ctrl+U کدهای قالب شما را کپی کنند این کد بهتری ابزار برای وبلاگ ها و وبسایت هایی هست که نگران کپی شدن قالب خود هستن.

ادامه مطلب

 کد جلوگیری از انتخاب و کپی متن

چنانچه می خواهید کاربران شما ، کپی برداری از محتویات صفحه را انجام ندهند ، با استفاده از این کد ، امکان انتخاب متن و تصاویر صفحه را از آنها بگیرید. با این ابزار مفید کاربران مبتدی نمی توانند از مطالب شما کپی برداری کنند.

ادامه مطلب

کد جلوگیری از راست کلیک

چنانچه می خواهید کاربران شما ، دسترسی موقت به محتویات صفحه نداشته باشند، با استفاده از این کد ، امکان کلیک راست کردن روی صفحه را از آنها بگیرید. با این کد کاربران مبتدی نمی توانند تصاویر صفحه سایت شما را ذخیره کنند.

ادامه مطلب